مأموریت


ماموریت شرکت خمیرمایه رضوی، ارائه انواع خمیرمایه خشک و تر با کیفیت برتر مورد نیاز نانوایی ها ، کارخانجات تولید نان ، مصرف کنندگان خانگی ، کارگاه ها و کارخانجات تولید شیرینی و کیک و محصولات نانی در داخل و خارج از کشور ، همراه با کسب سود مطلوب از طریق توجه به ارتقاء سطح تکنولوژی ، دانش کارکنان ، رعایت مسائل زیست محیطی و توجه به دانش بنیان بودن صنعت خمیرمایه ، جهت رسیدن به شرکتی عالیرتبه و خوشنام در گستره ملی و جهانی می باشد.