چشم انداز


مجموعه ای خواهد بود که با عنایت به ارادت و عشق به ساحت مقدس امام رضا (ع) انواع خمیرمایه را به منظور تامین نیاز بازارهای داخلی و بین المللی تولید و ارایه خواهد کرد تا از طریق ارتقاء تکنولوژی و دانش کارکنان و توسعه کمی و کیفی محصولات، مجموعه ای بوجود آید که در عرصه ملی و بین المللی از قدرت رقابت بالایی برخوردار بوده و در دستیابی به اهداف عالیه خود در افق چشم انداز بقرار زیر کوشا باشد :

 رساندن ظرفیت تولید به حدود 7000 تن خمیرمایه خشک همگن در شرایط بهره برداری از تکنولوژی بالای فرمانتور پنجم

 حفظ رتبه اول تولید خمیرمایه تازه به لحاظ کمی و کیفی در ایران

 افزایش سهم صادرات تا سقف 65 درصد

 افزایش اکتیویته ( اصلی ترین شاخص کیفی خمیرمایه ) از 1300 به 1450 مطابق با رتبه بندی موسسه تحقیقات جهانی برلین

 ایجاد بازار فروش خمیرمایه خشک در تهران مقدار 500 تن در سال